Bazeni

Za magazin Daibau dali smo naš stručni savet kada su u pitanju bazeni:
https://www.daibau.rs/clanak/47/Gradnja_bazena_i_njihova_cena


Izgradnja bazena je ono čime se mi bavimo.

Danas postoji više vrsta bazena, ali mi ćemo nešto reći o najkvalitetnijim i najzastupljenijim – armirano betonskim bazenima.

Lokacija i položaj 

Pre same izgradnje bazena potrebno je sagledati niz činilaca kako bi se u Vašem dvorištu izabrao pravilan položaj i oblik bazena. Naime potrebno je sagledati osunčanost, položaj zasađenih biljaka kao i mogućnosti povezivanja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Armirano betonski bazeni nam omogućavaju da obIik, širinu, dužinu i dubinu bazena prilagodimo svojim potrebama i željama, kao i da ih uklopimo u postojeći ambijent. Posebnu pažnje treba posvetiti i uređenju oko bazena kako bi se sve uklopilo u celinu. Oko bazena je potrebno uraditi svlačionice i tuš kao i plažu oko samog bazena, a posebnu pažnju, ako se radi o otvorenim bazenima treba obratiti na odvod atmosferskih padavina.

Tipovi 

Postoje dva tipa armirano betonskih bazena – skimerski i prelivni. I jedan i drugi su funkcionalni, a razlika je u tome što je nivo vode u prelivnim bazenima u ravni sa vrhom bazena (maksimalan), a kod skimerskog je nivo vode ispod vrha bazena. Treba napomenuti da je izgradnja prelivnog bazena dosta komplikovanija i poskupljuje je za 30-40 %.

Projektovanje 

Početak svakog projekta jeste idea, neophodno je ono što ste zamislili preneti „na papir“, odnosno pronaći idejno rešenje za Vaš bazen. Izradom 3D modela, pruza Vam se mogućnost da i pre samog otpočinjanja radova sagledate ceo projekat.

Vodoprom vrši kompletno projektovanje bazena – idejno rešenje, 3D modeli, tehnički crteži…

Izgradnja i cena

Kod same ideje o gradnji bazena uvek se nameće pitanje cena. O cenama je vrlo teško govoriti dok se ne izabere oblik i veličina bazena. Jedino što nam je iskustvo pokazalo da je najrentabilnija varijanta za investitora angažovanje lokalne građevinske firme za izvođenje iskopa i armirano betonskih radova uz naš nadzor nad gradnjom.

Oblaganje

Oblaganje školjke armiranobetonskog bazena može se uraditi na više načina, a najzastupljenije je oblaganje pločicama – staklenim mozaikom i PVC bazenskim lajnerom.

Bazenska hemija

Bazenska hemija se može dozirati na više načina, u zavisnosti od izbora filtracione opreme, a to je mehanički, poluatomatski i automatski. U slučaju da se opredelite za jedan od prva dava načina doziranja, kontrolu vode neophodno je vršiti svakodnevno. Ispravnost i kvalitet vode treba da budu prioritet svakog vlasnika bazena kako ne bi došlo do neželjenog kvarenja vode, zbog čega bi u krajnjem slučaju bili prinuđeni da ispustite celokupnu vodu i zamenite je novom. U osnovnu bezensku hemiju spadaju hlor, algicid i ph vrednost. Uloga hlora je da održava vodu bakteriološki ispravnom, algicid štiti od nakupljanja i taloženja algi i ph vrednost koja reguliše kiselost vode. Uz pravilnu upotrebu sredstava za održavanje bazena, voda može biti besprekorna i više godina.

Bazeni Galerija